Управління торгівлею для України

Програмний продукт “Управління торгівлею 8 для України” – це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства. Рішення дозволяє:
 • збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства;
 • працювати з оперативною інформацією, яка відбиває поточний стан підприємства на даний момент часу;
 • швидко і в зручній формі одержувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях.

Функціональні можливості редакції 3.1

“Управління торгівлею для України” редакція 3.1 автоматизує наступні напрямки торговельної діяльності:

 • планування та план-фактний аналіз продажів і закупівель;
 • управління продажами (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю);
 • управління поставками;
 • управління складськими запасами, зокрема адресним складом за простою або ордерної схемою;
 • управління відносинами з постачальниками та замовниками;
 • управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями підрозділів;
 • самообслуговування клієнтів через web;
 • правління взаємодією з клієнтами через торгових представників;
 • обробка претензій;
 • управління грошовими коштами, зокрема формування платіжного календаря;
 • облік і аналіз комерційних витрат;
 • управління взаєморозрахунками з замовниками, постачальниками і підзвітними особами;
 • аналіз цін і управління ціновою політикою;інтеграція з торговим обладнанням;
 • інтеграція з “Бухгалтерією для України”, “Роздрібною торгівлею для України”;
 • моніторинг та аналіз ефективності торговельної діяльності.

Функціональні можливості редакції 2.3

“Управління торгівлею для України” редакція 2.3 автоматизує наступні напрямки торговельної діяльності:

 • планування та план-фактний аналіз продажів і закупівель;управління продажами (включно з оптовою, роздрібною та комісійною торгівлею);
 • управління поставками;
 • управління складськими запасами, зокрема адресним складом за простою або ордерної схемою;
 • управління відносинами з клієнтами та постачальниками;
 • управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями підрозділів;управління грошовими коштами, зокрема платіжний календар;
 • облік і аналіз комерційних витрат;
 • управління взаєморозрахунками з замовниками, постачальниками і підзвітними особами;аналіз цін і управління ціновою політикою;моніторинг та аналіз ефективності торговельної діяльності.

Фінансові служби торгового підприємства можуть проводити комплексний аналіз не тільки реальних грошових потоків при оформленні торгових операцій, але і планувати рух грошових коштів на основі даних про майбутні надходження і витрати коштів.

Менеджери служб управління торгівлею і закупівлями товарів можуть відстежити весь “життєвий цикл” товару, від моменту планування закупівель товарів на основі аналізу різних потреб у товарах до моменту відвантаження товарів клієнтам. При цьому в конфігурації відстежується весь цикл взаємин з клієнтом, від першого звернення клієнта в торгову компанію. Автоматизується повний цикл операцій, як оптової торгівлі, так і роздрібної торгівлі з використанням різного торгового обладнання.

Працівники складу можуть вести детальний оперативний облік товарів на складах. При цьому забезпечується повний контроль товарних запасів, оформлення всіх необхідних документів. Для автоматизації обліку товарів на складі може застосовуватися сучасне торгівельне обладнання: сканери штрих-кодів, термінали збору даних, RFID-зчитувачі. Реалізована також можливість роботи з віддаленими торговими точками і роздрібними магазинами.