Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України

 “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України”, створена на базі типової конфігурації “Бухгалтерія для України” системи програм “1С:Підприємство” зі збереженням усіх її типових форм, механізмів і можливостей. Рішення призначене для автоматизації кількісно-якісного та регламентованого обліку на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України.

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Кількісно-якісний облік ведеться у відповідності з галузевими інструкціями і стандартами.

При розробці програмного продукту врахований досвід впровадження більш ніж на 50-ти елеваторах і комбікормових заводах України і Казахстану, в тому числі: Група компаній “Кернел” ( “Миргородський елеватор”, “Полтавський КХП”, “Кононовскій елеватор”, “Глобинський елеватор” , “Кобеляцький хлібопродукт”, “Гутянський елеватор”, “Семенівський елеватор”, інші), “Сквирський КХП” (Біла церква), Агрохолдинг “ЗОЛОТИЙ СВІТАНОК” ( “Сорочанскій Мірошник”, “Власовський Мірошник”, “Миколаївський елеватор”), Агрохолдинг “ЛАТАГРО” ( “Поділля елеватор”, “Білопільський елеватор”), “Жовтневий елеватор” (Крим), Агрохолдинг “Фрідом Фарм Інтернешн”, “Діканьковскій міжгосподарський комбікормовий завод”, “Арго КОМ”, “Корсунський КХП”, “Балаклійське КХП “,” Північно-кримський комбінат хлібопродуктів “,” Селещинський елеватор “,” ЛК Юкрейн Груп “,” Ю. ТЕК “,” Судносервіс “і багато інших.

Короткий опис функціональних можливостей

На додаток до функціонала типового рішення “Бухгалтерія 8 для України”, програмний продукт “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного та бухгалтерського обліку.

Реалізовано кількісно-якісний облік зерна.
У конфігурації автоматизовані наступні ділянки обліку:

  • Робоче місце фахівця лабораторії:введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, складання рецептур на виробництво готової продукції, попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план), формування звітів для Державної хлібної інспекції (ДХІ), робота з актами очищення / сушіння ( форма 34), інші можливості;
  • Робоче місце вагаря: виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря;
  • Робоче місце бухгалтера по зерну: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку і актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності по руху зерна, форма 36 і 37; автоматичне формування бухгалтерських проводок; формування оперативних звітів.
  • Робоче місце бухгалтера по взаєморозрахунках:автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, виписка рахунків-фактур, формування оперативних звітів, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку і виставляння послуг.
  • Облік виробництва: робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва.
  • Облік транспорту та сільгосптехніки. У програмі фіксуються шляхові та облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами. Виконується аналіз витрат на утримання машинотракторного парку і розрахунок відрядної зарплати водіїв, механізаторів та їх помічників.
  • Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об’єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано потужний механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
  • Розрахунок зарплати в повному обсязі. ведення кадрового обліку; система гнучкого настроювання видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може здійснюватися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою..

За допомогою “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” можна вести кількісно-якісний облік на підприємствах, що мають декілька виробничих майданчиків (ділянок), кілька електронних автомобільних і залізничних ваг, а також вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох підприємств як окремо , так і в загальній інформаційній базі. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, місць зберігання і т.д., а обов’язкову і спеціалізовану звітність формувати роздільно.